Kekkila Superex NPK 20-20-20+TE

کود کامل همراه با ریز مغذی‌های کلاته شده .

این فرمول برای اهداف عمومی با نسبت‌های متعادل شده از عناصر و مواد غذائی است .

فرمولی بسیار مناسب در فاز رویشی همراه با تضمین کیفیت محصول و در طول فصل رشد متعادل نگه داشتن گیاه , استفاده از این کود توصیه می شود .

اجزای تشکیل دهنده

درصد وزنی

ازت کل

19.9

ازت نیتراتی

5.9

ازت آمونیاکی

3.9

ازت اوره ای

10.1

پنتااکسید فسفر

20

اکسید پتاسیم

20

 

عناصر ریزی مغذی شامل : کلات مس EDTA , کلات آهن EDTA , کلات منگنز EDTA , بور , روی و مولیبدن

مقدار و توصیه مصرف :

ردیف

نوع کشت

مقدار مصرف

زمان مصرف

1

محصولات گلخانه ای

35 تا 50 کیلوگرم در هکتار

قبل از تشکیل گل/ از زمان استقرار نشاء

2

درختان میوه

35 تا 50 کیلوگرم در هکتار

از زمان توسعه برگها تا زمان ریزش گل

3

سبزی و صیفی جات

35 کیلوگرم در هکتار

بعد از استقرار نشاء تا تولید گل

4

محصولات زراعی

15 تا 25 کیلوگرم در هکتار

از زمان جوانه زنی تا پنجه زنی

5

گلهای شاخه بریده و گلدانی

25 کیلوگرم در هکتار

از زمان جوانه اولیه برگ تا تولید جوانه اولیه گل

 

  • * مقدار توصیه شده این کود بر مبنای میزان آب مصرفی در محصولات کشاورزی به میزان یک کیلو گرم در هزار لیتر آب می باشد.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بازرگانی مخبری می باشد.