Kekkila Superex NPK 19-6-20+3(MgO)+26(SO3)+TE

کود کامل همراه با ریز مغذی های کلاته شده

دارای مقدار مناسب ازت نیتراته که مرحله رشد رویشی با فرمولی استاندارد برای تحریک نمو شاخه و برگ مناسب میباشد .

در توسعه همزمان جوانه های گل و میوه در ابتدای رشد گیاه تاثیر بسزائی دارد .

اجزای تشکیل دهنده

درصد وزنی

ازت کل

18.9

ازت آمونیاکی

2

ازت اوره ای

16.9

پنتااکسید فسفر

6

اکسید پتاسیم

19

اکسید منیزیم

3

اکسید گوگرد

26

 

عناصر ریزی مغذی شامل : کلات مس EDTA , کلات آهن EDTA , کلات منگنز EDTA , بور , روی و مولیبدن

مقدار و توصیه مصرف:

ردیف

نوع کشت

مقدار مصرف

زمان مصرف

1

محصولات گلخانه ای

25 تا 35 کیلومتر در هکتار

بعد از گلدهی تا اولین برداشت

2

درختان میوه

35 تا 50 کیلومتر در هکتار

بعد از گلدهی تا قبل از تشکیل میوه

3

سبزی و صیفی جات

35 کیلومتر در هکتار

بعد تشکیل اولیه میوه تا قبل از فندقی شدن

4

محصولات زراعی

15 کیلومتر در هکتار

بعد از پنجه زنی محصول

5

گلهای شاخه بریده و گلدانی

25 کیلومتر در هکتار

بعد از تشکیل جوانه گل

 

  • * مقدار توصیه شده این کود بر مبنای میزان آب مصرفی در محصولات کشاورزی به میزان یک کیلو گرم در هزار لیتر آب می باشد.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بازرگانی مخبری می باشد.