Kekkila Superex NPK 18-18-18+3(MgO)+7(SO3)+TE

کود کامل همراه با مقدار بالای ریز مغذی ها .

کود بسیار متاسبی جهت رشد همزمان ریشه شاخه و برگ و تولید جوانه های گل و میوه , مناسب جهت تولید صیفی جات در گلخانه و
رشد و گیاهان فضای باز در ابتدای فصل رشد .

در درختان میوه کمک شایانی به تناسب شاخ و برگ و میوه می کند .

اجزای تشکیل دهنده

درصد وزنی

ازت کل

17.9

ازت نیتراتی

5.3

ازت آمونیاکی

1.4

ازت اوره ای

8.5

پنتااکسید فسفر

18

اکسید پتاسیم

18

اکسید منیزیم

3

اکسید گوگرد

7

 

 

عناصر ریزی مغذی شامل : کلات مس EDTA , کلات آهن EDTA , کلات منگنز EDTA , بور , روی و مولیبدن

مقدار و توصیه مصرف :

ردیف

نوع کشت

مقدار مصرف

زمان مصرف

1

محصولات گلخانه ای

35 تا 50 کیلوگرم در هکتار

بعد از استقرار نشاء تا مرحله گلدهی

2

درختان میوه

50 کیلوگرم در هکتار

همزمان با توسعه برگها و تا پایان گلدهی

3

سبزی و صیفی جات

50 کیلوگرم در هکتار

از زمان استقرار نشاء تا مرحله تولید گل

4

محصولات زراعی

25 کیلوگرم در هکتار

بعد از پنجه زنی محصول

5

گلهای شاخه و بریده و گلدانی

25 کیلوگرم در هکتار

از زمان شروع برگ دهی تا تولید جوانه گل

 

 

  • * مقدار توصیه شده این کود بر مبنای میزان آب مصرفی در محصولات کشاورزی به میزان یک کیلو گرم در هزار لیتر آب می باشد.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بازرگانی مخبری می باشد.