Kekkila Superex NPK 12-12-36+14(SO3)+TE

کود کامل همراه با ریز مغذی های کلاته شده

فرمولی بسیار مناسب جهت گذار از فاز رویشی به فاز زایشی و ایجاد میوه درشت و طعم دار
و با کیفیت و همچنین در محصولات زارعی همچون گندم باعث افزایش وزن خشک دانه میشود.

در گلخانه های سبزی و صیفی افزایش محصول همراه با ایجاد تناسب در نسبت شاخه و برگ به میوه را همراه دارد .

اجزای تشکیل دهنده

درصد وزنی

ازت کل

11.9

ازت نیتراتی

3.4

ازت اوره ای

8.5

پنتااکسید فسفر

12

اکسید پتاسیم

36

اکسید گوگرد

14

 

عناصر ریز مغذی شامل : کلات مس EDTA , کلات آهن EDTA , کلات منگنزEDTA , بور , روی مولیبدن

مقدار و توصیه مصرف:

ردیف

نوع کشت

مقدار مصرف

زمان مصرف

1

محصولات گلخانه ای

35 تا50کیلوگرم در هکتار

از تبدیل فاز رویشی به زایشی تا پایان برداشت

2

درختان میوه

35 تا50کیلوگرم در هکتار

بعد از فندقی شدن میوه ها تا یک هفته قبل از برداشت

3

سبزی و صیفی جات

25 تا50 کیلوگرم در هکتار

بعد از تشکیل میوه ها تا یک هفته قبل از برداشت

4

محصولات زراعی

15 تا25 کیلوگرم در هکتار

از زمان پنجه زنی تا پرکردن دانه

5

گلهای شاخه بریده و گلدانی

25 کیلوگرم در هکتار

زمان تبدیل فاز رویشی به گل

 

 

  • * مقدار توصیه شده این کود بر مبنای میزان آب مصرفی در محصولات کشاورزی به میزان یک کیلو گرم در هزار لیتر اب می باشد.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بازرگانی مخبری می باشد.