شرکت ککیلا کودهای کامل محلول در آب را با نام SUPEREX و با فرمول‌های متنوع برای مصارف مختلف تولید می‌کند.
این کود‌ها در کشور هلند تولید می‌شود و با رنگ‌بندی متنوع به‌سادگی قابل تفکیک از یکدیگرند.
فرمول‌های این کود به شرح ذیل است:

Kekkila Superex NPK 13-41-13+TE
Kekkila Superex NPK 15-30-15+2MgO+TE
Kekkila Superex NPK 18-18-18+3(MgO)+7(SO3)+TE
Kekkila Superex NPK 20-20-20+TE
Kekkila Superex NPK 19-6-20+3(MgO)+26(SO3)+TE
Kekkila Superex NPK 15-5-35+2(MgO)+6(SO3)+TE
Kekkila Superex NPK 15-15-30+TE
Kekkila Superex NPK 12-12-36+14(SO3)+TE
Kekkila Superex NPK 3-11-38+37(SO3)+TE


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بازرگانی مخبری می باشد.