نیترات کلسیم کنسانتره

نیترات کلسیم سولار به طور کامل در آب حل می‌شود و کلسیم مورد نیاز گیاه به راحتی در دسترس قرار می‌گیرد.

نیترات کلسیم موجب افزایش استحکام دیوار سلولی در تمامی اندامهای گیاه شده و مقاومت گیاه در مقابل استرس را بهبود می بخشد
و کیفیت و ماندگاری میوه را افزایش می دهد.

استفاده از کلسیم در طول دوره رویشی گیاه ضروری است

Calcium Nitrate concentrated

اجزای تشکیل دهنده

درصد وزنی

حداقل مقدار نیترات

17

حداقل مقدار کلسیم به شکل (CaO)

33

 

توصیه مصرف جهت تغذیه گیاه از طریق ریشه:

می تواند به نسبت 1.5 تا 2 گرم در یک لیتر آب حل گردد

محصولات زراعی

می تواند به نسبت 2 گرم در یک لیتر آب حل گردد

گیاهان گلخانه ای

می تواند به نسبت 1.5 تا 2 گرم در یک لیتر آب حل گردد

درختان میوه

 

توصیه مصرف جهت تغذیه گیاه از طریق برگ ( محلول پاشی ) :

می تواند به نسبت 10 گرم در یک لیتر آب حل گردد

تمامی محصولات

 

* جدول بالا یک توصیه کلی است و پیشنهاد می شود بر اساس آنالیز خاک و آب و نیاز گیاه و شرایط محیطی و توصیه کارشناس, برنامه غذایی تدوین گردد.

تذکر مهم : نیترات کلسیم نباید با کودهایی که حاوی فسفات و پتاسیم هستند مخلوط شود.

شکل ظاهری این کود به صورت گرانول های سفید است و در بسته بندی 25 کیلوگرمی عرضه می شود.

در جای خشک و به دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری شود.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بازرگانی مخبری می باشد.