اخبار و تازه ها

بازرگاني مخبري در ششمین نمایشگاه سم و کود و نهاده های کشاورزی از 25 الی 28 دیماه
در بوستان گفتگو ،سالن گلستان غرفه شماره سیزده شركت ميكند.
حضور شما موجب افتخار ماست.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بازرگانی مخبری می باشد.