تغذیه مناسب گوجه فرنگی

معمولا توصيه کودي مناسب بر اساس آزمون خاک و آب آبياري و تجزيه گياه صورت مي گيرد و کارشناسان اين شرکت آماده مشاور و راهنمايي و توصيه هاي کودي ويژه مي باشند ولي با توجه به تحقيقات انجام شده  در داخل و خارج از کشور و در نظر گرفتن نياز هاي غذايي گوجه فرنگي فرمول کودي ذیل توصيه مي گردد :

توجه : پس از نشاکاري تا قبل از استقرار کامل گياه از مصرف هر گونه کودي خودداري فرماييد .

- فرمول کودي  توصيه شده در گلخانه و مزرعه و در کليه سيستم هاي آبياري قطره اي ، باراني ، دوار مرکزي ( Centerpivot ) ، خطي و چرخدار و سيستم آبکشت ( Hydroponic ) و کود آبياري ( Fertigation ) قابل مصرف است .

- اگر چه در خاکهاي آهکي و آب آبياري کشور کلسيم فراوان است ولي به علت حلاليت کم در دسترس گياه قرار نميگيرد و باعث پوسيدگي انتهاي ميوه که بسيار شايع است، ميشود و لذا مصرف نيترات کلسيم توصيه مي گردد .

- ياد آوري مي نمايد که نيترات کلسيم را نبايستي در يک تانک با محلول هاي غليظ حاوي فسفات يا سولفات مخلوط کرد که ممکن است رسوب ايجاد کند. توصيه ميشود در تانک هاي جداگانه و يا در نوبت آبياري جداگانه مصرف نماييد.

- در صورت کشت به صورت جوي و پشته اي از نيترات کلسيم به صورت محلول پاشی استفاده شود.

- کودهاي توصيه شده کودهاي کاملي هستند و علاوه بر ازت  فسفر و پتاسيم حاوي انواع ريز مغذي‌ها بوده و لذا تعادل غذايي خوبي را در خاک و گياه ايجاد مي‌کنند و ضمنا هيچگونه باقي مانده‌اي در محصول و خاک باقي نمي‌گذارند.

مراحل

دوره مصرف

نوع کود مصرفی

غلظت (گرم در لیتر آب)

مقدار مصرف درطول دوره( کیلوگرم در هکتار)

مقدار مصرف در روز(کیلوگرم در هکتار)

1

از 20 روز پس از نشاکاری و استقرار گیاه به مدت 15 روز

ککیلا سوپرکس 15-30-15+2MgO+TE

یا

سولار اورال چم 13-40-13+TE

0.8-1

15

1

2

سپس تا اولین گلدهی به مدت سی روز

ککیلا سوپرکس 18-18-18+3MgO+TE

یا

سولار اورال چم 18-18-18+3MgO+TE

0.8-1

30

1

3

سپس تا دو هفته قبل از آخرین برداشت محصول به مدت 115 روز

ککیلا سوپرکس 15-5-35+2MgO+TE

یا

سولار اورال چم 12-6-36+2.5MgO+TE

1-1.5

115

1

   TE: عناصر ریزمغذی ( میکرو المنت)

مراحل

دوره مصرف

نوع کود مصرفی

غلظت (گرم در لیتر آب)

مقدار مصرف درطول دوره( کیلوگرم در هکتار)

(کیلوگرم در هکتار)در روز

1

از 20 روز پس از نشاکاری و استقرار گیاه به مدت 15 روز

نیترات کلسیم

سولار اورال چم

1

15

1

2

سپس تا اولین گلدهی به مدت سی روز

نیترات کلسیم

سولار اورال چم

1

30

1

3

سپس تا دو هفته قبل از آخرین برداشت محصول به مدت 115 روز

نیترات کلسیم

سولار اورال چم

1

115

1

TE    : عناصر ریزمغذی ( میکرو المنت)

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بازرگانی مخبری می باشد.