تغذیه مناسب سیب و گلابی و انار

با بررسي نتايج تجزيه هاي خاک باغ هاي سيب و گلابي در استانهاي مختلف کشور اين طور استنباط مي شود که :

• عليرغم آهکي بودن خاکهاي ايران کمبود شديد کلسيم در ميوه ها مشهود است و براي حفظ کيفيت محصول محلولپاشي در زمان رشد ميوه لازم است .

• اگر چه مصرف مقادير مختلف عناصر غذايي ماکرو و ميکرو ضروري است ولي از آن مهم تر حفظ تعادل و توازن بين اين عناصر است .

به علت عميق بودن و پراکنده بودن ريشه هاي فعال ، تغذيه سريع گياه از راه خاک در باغات مسن و بارور کار آساني نيست و لذا تغذيه برگي ( محلولپاشي ) و کود آبياري از طريق آبياري باراني و نيز قطره اي به شرح زير توصيه مي گردد :

سن باغ

از شروع فصل رشد تا بعد از گلدهی

از بعد از گلدهی تا یک هفته قبل از برداشت میوه

از زمان فندقی شدن میوه تا یک هفته قبل از برداشت میوه

بعد از برداشت میوه

یک ساله

ککیلا سوپرکس

18-18-18+3MgO+TE

یا

سولار اورال چم

18-18-18+3MgO+TE

نیم گرم در روز در هر درخت

ککیلا سوپرکس

15-5-35+2MgO+TE

یا

سولار اورال چم

12-6-36+2.5MgO+TE

یک و نیم گرم در روز در هر درخت

------

ککیلا سوپرکس

18-18-18+3MgO+TE

یا

سولار اورال چم

18-18-18+3MgO+TE

نیم گرم در روز در هر درخت

3-2 ساله

ککیلا سوپرکس

18-18-18+3MgO+TE

یا

سولار اورال چم

18-18-18+3MgO+TE

یک و نیم گرم در روز در هر درخت

ککیلا سوپرکس

15-5-35+2MgO+TE

یا

سولار اورال چم

12-6-36+2.5MgO+TE

سه گرم در روز در هر درخت

------

ککیلا سوپرکس

18-18-18+3MgO+TE

یا

سولار اورال چم

18-18-18+3MgO+TE

نیم گرم در روز در هر درخت

4ساله و بالاتر

ککیلا سوپرکس

18-18-18+3MgO+TE

یا

سولار اورال چم

18-18-18+3MgO+TE

دو گرم در روز در هر درخت

ککیلا سوپرکس

15-5-35+2MgO+TE

یا

سولار اورال چم

12-6-36+2.5MgO+TE

چهارگرم در روز در هر درخت

سولار اورال چم

Calcium Nitrate

5-3 مرتبه محلول پاشی

ککیلا سوپرکس

18-18-18+3MgO+TE

یا

سولار اورال چم

18-18-18+3MgO+TE

نیم گرم در روز در هر درخت

TE : عناصر ریزمغذی ( میکرو المنت)

 

1- براي صرفه جويي در هزينه ها برخي از محلولپاشي هاي تغذيه اي فوق را مي توان با محلول پاشيهاي سموم ( بر غلبه آفات و بيماريها ) همزمان انجام داد .

2- يادآوري مي نمايد که نیترات کلسیم را نبايستي در يک تانک با محلول ها ي غليظ حاوي فسفات يا سولفات مخلوط کرد که ممکن است رسوب ايجاد کند . توصيه مي شود در تانکهاي جداگانه و يا در نوبت آبياري جداگانه مصرف نماييد .

3- کودهاي توصيه شده کودهاي کاملي هستند و علاوه بر ازت ، فسفر و پتاسيم حاوي انواع ريزمغذي ها بوده و لذا تعادل غذايي خوبي را در خاک و گياه ايجاد مي کنند و ضمنا هيچ گونه باقي مانده اي در محصول و خاک باقي نمي گذارند .

4- توصيه هاي کودي فوق بر اساس شرايط عمومي باغات ايران است و از آنجايي که باغات مختلف از نظر کيفيت آب و خاک و شرايط زراعي ( ارقام ، سن درخت ، سيستم کاشت )‌کاملا با هم متفاوت هستند پس از انجام آزمايش خاک و آب ، مشاوره با کارشناسان اين شرکت توصيه مي گردد .

 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بازرگانی مخبری می باشد.