تغذیه مناسب مرکبات

عنصر ازت نقش مهمی در تغذیه مرکبات دارد و از تشکیل گل و میوه تا رسیدن میوه ضروری است و به خصوص دردوره ی تشکیل میوه به کمبود ازت حساس است.

فسفر در درختان بالغ در شروع و آخر فصل رشد معمولا مصرف می شود.

پتاسیم در طول دوره ی رشد میوه بسیار ضروری است.

مصرف نیترات کلسیم به خصوص برای کود آبیاری (fertigation) مفید است و در اکثر خاکهای شور, کلسیم شوری را کاهش می دهد و در اوایل رشد و سرتاسر توسعه میوه لازم است.

نیترات کلسیم یکماه یکبار یا چهار نوبت در طول دوره رشد به نسبت یک در هزار توصیه می گردد.

توصیه های ارائه شده عمومی است و توصيه کودی ويژه پس از آزمون خاک و آب آبياری , توسط کارشناسان اين شرکت امکان پذير است.

آبیاری قطره ای

محلول پاشی

سن درخت

(سال)

مقدار کود

(گرم در روز هر درخت)

نوع کود وزمان مصرف

نوع کود, مقدار و زمان مصرف

3-1 (غیربارده)

0.5

در طول فصل رشد

--------------------

ککیلا سوپرکس 20-20-20+TE

یا

سولار اورال چم 20-20-20+TE

5-4 (بارده)

1-1/5

از شروع فصل رشد تا بعد از گلدهی

ککیلا سوپرکس 20-20-20+TE

یا

سولار اورال چم   20-20-20+TE  

از بعد از گلدهی و تشکیل میوه (فندقی شدن میوه) تا یک هفته قبل از برداشت میوه

15-5 -35+2MgO+TE ککیلا سوپرکس

یا

12-6-36+2.5MgO+TEسولار اورال چم

بعد از برداشت میوه (در دوره استراحت گیاه) به مقدار 5-2 کیلوگرم در هکتار

ککیلا سوپرکس 20-20-20+TE

یا

20-20-20+TE سولار اورال چم

6ساله و بالاتر

1/5-2

از شروع فصل رشد تا بعد از گلدهی

ککیلا سوپرکس 20-20-20+TE

یا

سولار اورال چم 20-20-20+TE

از بعد از گلدهی و تشکیل میوه (فندقی شدن میوه) تا یک هفته قبل از برداشت میوه

15-5 -35+2MgO+TE ککیلا سوپرکس

یا

12-6-36+2.5MgO+TEسولار اورال چم

بعد از برداشت میوه (در دوره استراحت گیاه) به مقدار 5-2 کیلوگرم در هکتار

ککیلا سوپرکس 20-20-20+TE

یا

20-20-20+TE سولار اورال چم

                                         

 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بازرگانی مخبری می باشد.