تغذیه مناسب ذرت دانه ای و علوفه ای

ذرت ارقام مختلفی دارد ، زودرس ، متوسط رس و ديررس . اسيديته (pH ) مناسب خاک 7-5 و آستانه شوری (EC ) آن يک 1.7 ميلی موس بر سانتی متر و به شوری نسبتا حساس است . علاوه بر نياز به عناصر غذايی اصلی ازت ، فسفر و پتاسيم به عناصر غذايی درجه دوم کلسيم ، منيزيم و گوگرد و نيز ريز مغذی ها به مقدار کافی نيازمند است و به کمبود روی حساس است . اين گياه به ارتفاع بيش از 4 متر می رسد و بيش از 9 تن دانه و 100 تن علوفه تر در هکتار توليد می کند و بی شک تغذيه مناسب آن باعث افزايش عملکرد کمی و کيفی دانه و علوفه می شود و لذا فرمول کودی زير به صورت محلول پاشی توصيه می گردد :

مراحل مصرف

زمان مصرف

نوع کود مصرفی

غلظت
(گرم در لیتر آب)

مقدار مصرف در هر مرحله (کیلوگرم در هکتار)

1

30-35 روز پس از کاشت

(7-9 برگی که ارتفاع گیاه در حد نیم متر است)

ککیلا سوپرکس

18-18-18+3MgO+TE

یا

سولار اورال چم

18-18-18+3MgO+TE

1

4-5

2

یک هفته قبل از ظهور گل تاجی
(Tasselling Stage)

نیترات پتاسیم

1

4-5

TE : عناصر ریزمغذی ( میکرو المنت)


توجه : 

1- محلول پاشی همراه با سمپاشی بر عليه آفات و بيماری ها جهت کاهش هزينه ها امکان پذير است .

2- کودهای فوق هيچگونه باقی مانده ای در خاک و محصول باقی نمی گذارند .

3- توصيه کودی دقيق با آزمون خاک و آب آبياری و تجزيه برگی امکان پذير است و کارشناسان اين شرکت آماده مشاوره و توصيه کودی ويژه هستند.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بازرگانی مخبری می باشد.