تغذیه مناسب چغندر قند
از ميان عناصر غذايی اصلی ، ازت و پتاسيم و از ميان عناصر غذايی ثانويه و ريزمغذی ها مصرف منيزيم و بر ضروری است و لذا با توجه به نيازهای غذايی چغندرقند از زمان 6-4 برگی ( پس از تنک کردن ) تا سه هفته قبل از برداشت محصول فرمول کودی زير توصيه می گردد : 

مراحل مصرف

زمان مصرف

نوع کود مصرفی

غلظت

(گرم در لیتر آب)

مقدار مصرف در هر مرحله (کیلوگرم در هکتار)

1

4-6 برگی(پس از تک برگی)

ککیلا سوپرکس 18-18-18+3MgO+TE

 یا

سولار اورال چم 18-18-18+3MgO+TE

1

4-5

2

30 روز پس از تنک کردن

ککیلا سوپرکس 15-5-35+2MgO+TE

یا

سولار اورال چم 12-6-36+2.5MgO+TE

1

4-5

3

30 روز بعد از مرحله دوم

ککیلا سوپرکس 15-5-35+2MgO+TE

یا

سولار اورال چم 12-6-36+2.5MgO+TE

1

4-5

TE : عناصر ریزمغذی ( میکرو المنت)

 

فرمول کودی فوق در سيستم های آبياری اعم از قطره ای ، بارانی ، دوار مرکزی ( Center Pivot ) ، خطی ، چرخدار و بصورت کود آبياری ( Fertigation ) قابل مصرف است ، در غير اينصورت بايستی محلولپاشی شود برای صرفه جويی در وقت و کاهش هزينه ها کود فوق می تواند همراه با محلولپاشی سموم بر عليه آفات و بيماريها همزمان مصرف می گرددکود توصيه شده کود کاملی است و علاوه بر ازت و فسفر و پتاسيم انواع ريزمغذی ها به ويژه بر و منيزيم را که به خصوص چغندرقند به کمبود آن حساس است ، دارا می باشد و لذا تعادل غذايی خوبی را در خاک و گياه ايجاد می کند و ضمنا هيچگونه باقی مانده ای در محصول و خاک باقی نمی گذارد . - معمولا توصيه کودی مناسب و متعادل و دقيق تر بر اساس آزمون خاک ، آب آبياری و تجزيه گياه است و لذا کارشناسان اين شرکت آماده مشاوره و راهنمايی و توصيه های کودی ویژه می باشند .

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بازرگانی مخبری می باشد.