تغذیه مناسب سیب زمینی

لذا فرمول کودی زير برای رسيدن به شرايط مطلوب, بر اساس تحقيقات انجام شده در داخل و خارج از کشور و در نظرگرفتن نياز غذايی سيب زمينی توصيه می گردد .

با توجه به اين که مزارع از نظر شرايط مختلف با هم تفاوت دارند , توصيه کودی ويژه پس از آزمون خاک و آب آبياری , توسط کارشناسان اين شرکت امکان پذير است .مراحل مصرف

دوره مصرف

نوع کود مصرفی

غلظت

(گرم در لیتر آب)

مقدار مصرف (کیلوگرم در هکتار)در هر نوبت آبیاری

 مقدار مصرف (کیلوگرم در هکتار)

در دوره مصرف

1

بعد از سبز شدن و استقرار گیاه (آبیاری دوم) تا قبل از گلدهی به مدت 30 روز

ککیلا سوپرکس 18-18-18+3MgO+TE

یا

    اورال چم سولار 18-18-18+3MgO+TE

1

4

25

2

از زمان گلدهی تا دو هفته قبل از برداشت به مدت 60 روز

ککیلا سوپرکس 15-5-35+2MgO+TE

یا

سولار اورال چم سولار  12-6-36+2.5MgO+TE

1

5

75

از شروع گلدهی تا دو هفته قبل از برداشت

نیترات کلسیم کنسانتره (17N+33CaO)

سولار اورال چم سولار

1

5

75

TE : عناصر ریزمغذی ( میکرو المنت)

 

در صورت کمبود کلسيم قابل جذب در خاک و يا در آب آبياری , مصرف خاکی نيترات کلسيم به مقدار 75 کيلوگرم در هکتار در فاروها و کنار بوته ها در آغاز غده سازی ( شروع گلدهی ) لازم است و از مصرف برگی موثرتر است عليهذا بر اساس روش کاشت و سيستم آبياری می توان از شروع گلدهی تا دو هفته قبل از برداشت نيترات کلسيم به غلظت 1 گرم در ليتر را مصرف برگی کرد .

توجه :

- تا قبل از سبزشدن و استقرار کامل گياه ( آبياری دوم ) از مصرف هر گونه کودی خودداری فرماييد .

- فرمول کودی توصيه شده در کليه سيستمهای آبياری قطره ای , بارانی , دوار مرکزی ( Centerpivot ) , خطی و چرخدار و سيستم کود آبياری ( Fertigation ) قابل مصرف است .

- اگرچه در خاکهای آهکی و آب آبياری کشور کلسيم فراوان است ولی به علت حلاليت کم در دسترس گياه بخصوص غده ها قرار نمی گيرد و کيفيت و انبارمانی غده ها دچار مشکل می شود و در اينصورت مصرف نيترات کلسیم توصيه می گردد .

- يادآوری  می شود , نیترات کلسیم را نبايستی در يک مخزن با محلول های غلیظ حاوی فسفات و يا سولفات مخلوط کرد که ممکن است رسوب ايجاد کند توصيه می گردد در تانک های مجزا و يا در نوبت آبياری جداگانه مصرف نماييد.

- کودهای توصيه شده کودهای کاملی هستند و علاوه بر ازت و فسفر و پتاسيم حاوی انواع ريزمغذی ها بوده و لذا تعادل غذايی خوبی را در خاک و گياه ايجاد می کنند و ضمنا هيچگونه باقی مانده ای در محصول و خاک باقی نمی گذارند .

- برای صرفه جويی در هزينه ها برخی از محلولپاشی ها تغذيه ای را می توان با محلولپاشی های سموم ( بر عليه آفات و بيماريها ) همزمان انجام داد .

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بازرگانی مخبری می باشد.