تغذیه مناسب گندم و جو

گندم به علت ارزش غذايی بالا ،غذای اصلی مردم است و در جهان و ايران بيشترين سطح زير کشت راد دارد و در بين محصولات زراعی نيز از اهميت خاصی برخوردار است . برای دستيابی به حداکثر عملکرد کمی و کيفی ، تغذيه به موقع و مناسب و متعادل بسيار حائز اهميت است . از آنجائی که مصرف کود تابع آبياری است و با توجه به فیزیولوژی گياه و بحرانی ترين زمان مصرف آب و نياز آبی و به تبع آن نيز به عناصر غذايی ، برنامه کودی زير توصيه می گردد :

بهترين زمان مصرف کود :

1- مرحله ساق آب : در موقع پنج برگی ( اواسط پنجه زدن تا آغازش خوشه و شروع ساقه رفتن )

2- مرحله خوشاب : در موقع غلاف رفتن يا آبستنی تا خوشه رفتن

3- مرحله دان آب : پس از تشکيل دانه و شروع پرشدن دانه ها

 

بهترین کود قابل توصیه

 ککیلا سوپرکس 18-18-18+3MgO+TE یا سولار اورال چم 18-18-18+3MgO+TE

به نسبت 1 گرم در هر لیتر , 4-5 کیلوگرم در هکتار

در سه نوبت توصیه شده به صورت محلولپاشی ( مصرف برگی)

TE : عناصر ریزمغذی ( میکرو المنت)

 

توجه :

در صورت وجود سيستم آبياری تحت فشار ( بارانی ، خطی ، چرخدار ، سنتر پيوست يا دوار مرکزی ) ، مصرف کود از طريق کود آبياری امکان پذير است . ولی چون سيستم آبياری گندم و جو اکثرا نشتی ( جوی و پشته ای ) يا کرکی است لذا معمول است که کود توصيه شده را با سمپاش ها مصرف و محلولپاشی می کنند ( مصرف برگی ) .

- برای سهولت و اقتصادی شدن کار می توان کود را همراه با حشره کش ها يا قارچ کش ها مصرف کرد .

- چون فیزیولوژی گياه گندم . جو خيلی نزديک به هم است ، فرمول کودی توصيه شده برای جو نيز قابل مصرف است .

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بازرگانی مخبری می باشد.